Tag - ПресбиакузисПресбиакузис

Съдържание: Какво представлява пресбиакузис? Какви са типичните за старческата глухота симптоми? Какви са причините за поява на старческа глухота? Рискови фактори До какви усложнения може да доведе старческата глухота? Как се поставя диагноза старческа глухота? Има ли лечение за старческата глухота? Кога да посетим лекар? Профилактика Превенция Какво представлява пресбиакузис? Пресбиакузис е медицински термин, с който се описва загубата на слух вследствие на напредването на възрастта. Тя...