Tag - Диабет тип 2Диабет Тип 2

Съдържание:  Какво е диабет тип 2? Какви са характерните за диабет тип 2 симптоми? Какви са причините за поява на диабет тип 2? Рискови фактори До какви усложнения може да доведе диабет тип 2? Как се поставя диагноза диабети тип 2? Има ли лечение за диабет тип 2? Кога да посетим лекар? Профилактика Превенция Какво е диабет тип 2? Диабет тип 2 е най-разпространената форма на диабет,...