Tag - ТахикардияТахикардия

Съдържание: Какво е тахикардия? Симптоми при тахикардия От какво се получава тахикардия? Рискови фактори Какви усложнения могат да възникнат? Диагностициране Лечение на тахикардия Кога да посетим лекар? Профилактика Превенция Какво е тахикардия? Ускорената сърдечна дейност наричаме тахикардия. Нормалният сърдечен ритъм варира между 60 и 100 удара в минута, докато при тахикардия ударите са над 100 в минута.  При този вид аритмия предсърдията или камерите се съкращават значително по-бързо...