Tag - Диабет тип 1Диабет тип 1

Съдържание:  Какво е диабет тип 1? Какви са симптомите при диабет тип 1? Какви са причините за поява на диабет тип 1? Рискови фактори До какви усложнения може да доведе диабет тип 1? Как се поставя диагноза диабет тип 1? Има ли лечение за диабет тип 1? Кога да посетим лекар? Профилактика Какво е диабет тип 1? Диабет тип 1, познат в още като инсулинозависим диабет...